POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Postanowienia Ogólne

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych

pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.wdrodzedopelni.pl (zwanego dalej:

„Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Natalia

Konopczyńska z siedzibą w Warszawie (00-753), ul. Gagarina 13/33, NIP:  583-220-49-39,

REGON: 220222606 będącym jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

3. Dane osobowe zbierane przez Natalię Konopczyńską za pośrednictwem Sklepu

Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane

również RODO.

4. Natalia Konopczyńska dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności

Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 

2. Pliki cookies

 

5. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach

końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności

są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji

zawartych w plikach cookies.

7. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki

do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,

przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami

wyświetlić stronę

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

8. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w

szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

9. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i

zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy

ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o

ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także

wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

10. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie

dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te

mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę

“cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym

przesłaniu na urządzenia użytkownika.

11. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików

cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

12. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika

mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

3. Postanowienia końcowe

 

13. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia

cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

14. Natalia Konopczyńska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce,

co może wynikać z potrzeby dopasowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących

standardów prywatności. W związku z tym o wszelakich zmianach Natalia Konopczyńska będzie

informowała stosownym komunikatem na swojej stronie internetowej.

15.Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym do wszelkich jego elementów graficznych,

zdjęć oraz układu stron Strony Internetowej oraz jakichkolwiek innych jego elementów są

zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa,

w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia

27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).